Uusi työväenliike. Nyt.

KULTTUURIA KYLILLE | Luontolähtöisiä hoiva-, kuntoutus- ja terapiapalveluita | Kestävä kehitys | Tulevaisuus on ekologinen

Työväenliike on rauhanliike. Se ajaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Se on parantanut tavallisten ihmisten elinoloja ja luonut hyvinvointivaltion. Rauhanliikettä tarvitaan. Ekologista liikettä tarvitaan. Työväenliike vastustaa eriarvoistumista ja puolustaa kestävää kehitystä. Se tukee kulttuuria, luovuutta ja sivistystä, ja antaa kokemuksen merkityksellisyydestä ja osallisuudesta.